Go to Top

僭建滴水釀停電 屋署歎慢板

「電錶箱上面滴水,滴到跳咗掣,搞到我哋成層樓停電,真係有家歸不得!」吳小姐居於紅磡必嘉圍一大廈頂層(十五樓),她指梯間天花滲水已近兩年,近月更由滲水變成滴水,至上月十八日電錶更受滴水問題影響而跳掣,導致全層共八個單位停電,技術人員檢查電錶時,發現內裏有火花,即時中斷電力以免電錶「搶火入屋」。吳小姐懷疑漏水源於天台僭建物及天台水缸曾被移位所致。
電錶移位暫解決

同為頂層住戶的陳老太指出,連日來飽受停電困擾,曾向多個政府部門求助,惟一律被指無責任處理,當中屋宇署僅回覆會記錄在案,未有提供協助,她感到求助無門,「冇冷氣咪惟有買電芯風扇頂住先,冇熱水爐焗住沖凍水涼搞到病埋,唔知仲要捱幾耐?」其後,住戶獲中電建議將電錶移至無滴水位置,法團亦隨即展開有關工程,終在停電十一日後,各單位恢復電力。
滲水辦發言人表示,七月上旬曾接獲有關投訴,派員視察後發現十五樓梯間牆身滴水,由於滴水位置對上是大廈天台水缸,並無衞生設備,因此人員懷疑滴水源於大廈水缸及天台防水設施欠妥,已將有關事宜轉介屋宇署跟進。
已展開檢控程序

屋宇署發言人表示,該署根據記錄及視察所得,未有發現天台水缸曾被移位。就上址天台的僭建物,該署已向有關業主發出清拆令,由於期限過後僭建物仍未清拆,該署已根據《建築物條例》向業主展開檢控程序。但發言人未有回應何時接獲有關僭建物的投訴及發出清拆令。
立法會房屋事務委員會委員王國興指出,滲水辦負責找出漏水 滲水的原因,屋宇署則負責樓宇結構及僭建物問題,如果滲水辦認為滴水源於天台水缸及防水設施欠妥,屬樓宇結構問題,屋宇署應盡快行使權力,清拆妨礙維修保養工程的僭建物。王亦指小業主未必有相關的技術知識,屋宇署、滲水辦及民政署應該協助提供資料及專業知識 ,以及協助甄選承建商,處理天台水缸漏水同防水問題。

(新聞來源: http://the-sun.on.cc/cnt/news/20150817/00681_001.html)

發表迴響

派傳單 派傳單公司 傳單公司 成立香港公司 註冊香港有限公司 註冊有限公司 註冊無限公司 註冊香港公司 註冊公司 租用信箱 信箱出租 租用郵政信箱 郵政信箱出租 信箱出租服務 租用信箱 信箱出租 租用郵政信箱 郵政信箱出租 信箱出租服務 Mail box service Mailbox service 虛擬辦公室服務 虛擬辦公室 virtual office 虛擬辦公室 virtual office virtual office kwai fong virtual office mong kok virtual office fo tan virtual office central virtual office tsuen wan serviced office 虛擬辦公室 葵芳 商務中心 葵芳 虛擬辦公室荃灣 商務中心 虛擬辦公室 荃灣 商務中心 荃灣 虛擬辦公室 尖沙咀 尖沙咀商務中心 尖沙咀 虛擬辦公室 銅鑼灣 商務中心 銅鑼灣 虛擬辦公室 中環 商務中心 中環 虛擬辦公室地址 虛擬辦公室最平 滲水 漏水 驗樓 漏水 商務中心 出租 SEO Web Design